INFORMASJON OM GJENNOMFØRING AV PRAKTISKE FØRERPRØVER

LILLEHAMMER TRAFIKKSKOLE AS

INFORMASJON OM GJENNOMFØRING AV PRAKTISKE FØRERPRØVER

Helsemyndighetenes krav til smittevern er styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres.

For å ivareta smittevernet til kandidater, egne ansatte og å bidra i den nasjonale dugnaden har Statens vegvesen innført nivåbasert smitteverntiltak. 

Det er grønt, gult, oransje og rødt nivå.

Trafikkstasjonen på Lillehammer er pr. nå på gult nivå, som innebærer disse tiltakene:

*Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.

*God håndhygiene

*Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om krevet til en meters avstand ikke kan overholdes.

*Klargjøring og oppsummering tilpasses.

Sensor kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det, og kan ut fra en selvstendig vurdering kreve at kandidaten bruker munnbind. Relevant for slik vurdering er blant annet om kandidaten kommer fra et område som har høyere smittenivå.

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo