Teoriprøven og den praktiske førerprøven

LILLEHAMMER TRAFIKKSKOLE AS

Teoriprøven og den praktiske førerprøven

NÅR DU SKAL TA TEORIPRØVEN OG DEN PRAKTISKE FØRERPRØVEN GJELDER  FØLGENDE:                            

·         Du har ansvaret for å levere inn elektronisk søknad om førerkort som skal godkjennes på trafikkstasjonen.

·         Du må ha gjennomført de obligatoriske delene av opplæringen, og dette skal være meldt inn av trafikkskolen din.

·         I forbindelse med teoriprøven må du ta en synstest på trafikkstasjonen.

·         Søknaden må være innlevert før du kan avlegge teoriprøven, og den må være godkjent før praktisk prøve kan bestilles. Hvis du av helsemessige årsaker må levere inn synsattest eller legeattest må dette også være levert til Statens vegvesen før praktisk prøve kan bestilles.

·         Du må ha gyldig legitimasjon med bilde, navn og norsk personnummer/ID-nummer (f.eks. pass eller bankkort, pass foretrekkes), når du møter til teoriprøven og førerprøven.

·         Du må betale gebyr både for den teoretiske og den praktiske førerprøven, og for utstedelse av førerkortet.

·         Du har 90 minutter til å løse teoriprøven.

·         Du har mulighet til å ta teoriprøven seks måneder før du fyller 18 år. Du må bestille tid for teoriprøven på vegvesen.no

·         Du må bestå den teoretiske prøven for å kunne avlegge den praktiske førerprøven. Når teoriprøven er bestått må du gi oss fullmakt til å bestille førerprøve for deg. Det gjør du ved å gå inn på vegvesen.no, logg inn på din side, gå til førerkort, bestill time til oppkjøring og så gir du fullmakt til trafikkskolen.

·         Teoriprøven er gyldig i 3 år.

Kan du dokumentere lese-, skrivevansker eller språkproblemer, kan du få spesielt tilrettelagt teoriprøve. Du må informere og søke om dette i god tid.

DEN PRAKTISKE FØRERPRØVEN:

·         Ruta du kjører blir trukket av en datamaskin på forhånd.

·         Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringen.

·         Du kjører 55-60 minutter under varierte vei- og trafikkforhold. 

.         Klargjøring før kjøring er en del av prøven.

.         Den praktiske førerprøven varer i 75 minutter totalt.

SIKKERHETSKONTROLLEN:

·         Du får i oppgave å kontrollere f.eks. lys, bremser, varsellamper eller liknende.

·         I tillegg må du forklare hva som kan være årsaken eller følgene dersom noe er feil.

 

OPPGAVER DU FÅR NÅR DU KJØRER

·         Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre.

·         Du får beskjed om å følge veivisningsskilt eller retning.

·         Du kan bli bedt om å snu, parkere og rygge.

 

Om du ikke består den teoretiske eller praktiske prøven, må du vente i henholdsvis to og fire uker før du kan prøve på nytt. Møter du ikke til bestilt time, må du likevel betale det prøven koster. Avbestilling av praktisk prøve må gjøres senest tre virkedager før prøvedagen, ellers må du betale for den.

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo